Page 11 - Bogen_indhold
P. 11

2. DIKON


      Bang & Olufsen havde en svær tid i slutningen af halvfjerdserne, og man var derfor hele
      tiden på udkig efter ny områder hvor man kunne gøre sig gældende. Knud Holst var ansvar-
      lig for denne business development aktivitet, kaldet ”Alternativ Produktsøgning”. Mange
      ideer blev afprøvet i denne fase, men B&O-ledelsen var både da og senere delte: nogle
      mente at man til hver en tid burde fokusere på kun TV og audio, mens andre gerne så at for-
      retningsområderne blev udvidet.

      I 1977 fik Teleteknisk Forskningslaboratorium (TFL) af JTAS en opgave med at konstruere
      en digital koncentrator med omkring 500 abonnenter. Per Lund kom med i dette projekt,
      som skulle frembringe en demonstrator og være et afsæt for en dansk videreudvikling og
      produktion af koncentratorer. Dette er et tegn på at JTAS på dette tidspunkt havde en klar
      strategi om en aggressiv digitalisering af telenettet, og at sådanne produkter var en nødven-
      dig komponent for at gøre denne strategi til virkelighed.

      I én Knud Holsts gamle mapper finder vi det første dokument i historien der direkte leder
      frem til det senere Dikon - en indkaldelse til møde med JT-direktør Relsted på hans kontor
      på Clemensborg den 10. januar 1978. (Det er en fin gammel kontorbygning på Sct. Clemen-
      storv lige i midten af Århus. Nu ligger der i øvrigt en H&M
      butik i bygningen...).

      De andre deltagere var direktør K.
      Thorsen og chefingeniør Knud Holst
      fra B&O samt laboratoriechef Kurt
      Vestergaard og vicedirektør O.H. Giese
      fra JT. Det fremgår af referatet af mødet,
      at der var meget politisk pres på Post- og
      Telestyrelsen og Telefontilsynet for at
      støtte dansk produktion af telefonsystem-
      er. Det danske marked for telefoncentral-
      er anslås til ca. 400 millioner kroner om
      året. Man kan også læse at LME, Siemens
      og Phillips er ”i tovene økonomisk og er
      for sent i gang med digitale enheder” samt
      at “ITT og NTL var de eneste selskaber
      som JTAS tror på”. Til sidst i referatet
      finder man en lille spøjs sætning – ”Vi ser
      en styrke i det, at vi ikke er belastede med
      telefontraditioner ved overgangen til digi-


      10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16