Page 6 - Bogen_indhold
P. 6

8.6  EDA 3.0, købet af Marconi og reduktioner på Diax ............................................44
      8.7  “Project E12” og EDA 1200 4.x releases .............................................................46
      9   Mobile@Home .....................................................................................................50
      9.1  Begyndelsen .........................................................................................................50
      9.2  FMC konceptet .....................................................................................................51
      9.3  Projektets start ......................................................................................................54
      9.4  Mobile@Home navnet .........................................................................................55
      9.5  Standardisering .....................................................................................................56
      9.6  Organisering .........................................................................................................58
      9.7  R0.1 ......................................................................................................................58
      9.8  R1 .........................................................................................................................59
      9.9  R2 .........................................................................................................................61
      9.10  R3- R4 ..................................................................................................................62
      9.11  R5 og Transfer til Linköping ................................................................................63
      10   Salg og markedsføring .........................................................................................63
      11   Produktion ............................................................................................................65
      11.1  Instrumentafdelingen ............................................................................................65
      11.2  DIKON .................................................................................................................66
      11.3  B&O i Skive .........................................................................................................67
      11.4  Norrköping ...........................................................................................................67
      11.5  Scunthorpe ............................................................................................................68
      11.6  Solectron ..............................................................................................................68
      11.7  BB Electronics .....................................................................................................69
      11.8  Elcoteq ..................................................................................................................69
      11.9  Mobile@Home .....................................................................................................70
      12   Integration, outsourcing og konsolidering ...........................................................70
      12.1  Kantine .................................................................................................................71
      12.2  Facility Management ............................................................................................72
      12.3  IT ..........................................................................................................................72
      12.4  SW udvikling........................................................................................................73
      12.5  HW udvikling .......................................................................................................74
      12.6  Hele produkter og løsninger .................................................................................75
      12.7  Test og verikation .................................................................................................76
      13   Udendørs løsninger ..............................................................................................77
      14   PDM .....................................................................................................................78
      15   Sammenlægning af LMD og Diax .......................................................................80
      16   Kernekompetencen og kulturen ...........................................................................80
                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11