Page 8 - Bogen_indhold
P. 8

Forord


      At der skulle ligge et Ericsson Diax – som vi har valgt at kalde virksomheden i denne bog
      – i Struer, og at man der, gennem mere end 30 år, skulle udvikle banebrydende ny telecom
      produkter, kan vist kaldes et ægte industrieventyr. Starten var jo en følge af en ”affære”
      mellem Jysk Telefon og Bang & Olufsen, og derfor var placeringen givet. Men at histo-
      rien endte med at vare i 32 år skyldes jo nok medarbejdernes og ledelsens dygtighed og
      jyske stædighed, men ikke mindst at Ericsson trådte ind som ejer i 1990. Det siger en del
      om styrken i virksomhedens, at man evnede at vokse fra omkring 40 personer fra midten
      af 80’erne med forskellige udviklingsopgaver primært til Jysk Telefon, til ét af verdens
      fremmeste centre for bredbåndsteknologi med produkter solgt i hele verden, og udviklet i et
      mere internationalt samarbejde end mange større danske virksomheder har gjort.

      Den tiende november 2009 blev det på et medarbejdermøde i kantinen meddelt at Erics-
      son trækker sig ud af Struer, og at aktiviteterne i løbet af 2010 skal føres over til Ericsson i
      Genova og Beijing. Det er ikke svært at forestille sig de tanker og følelser der gik igennem
      hovederne på medarbejderne den dag, og dagene derefter; nogle af læserne var måske selv
      tilstede og husker det tydeligt...

      Dette værk er blevet til i løbet af den sidste tid med Ericsson Diax, som et forsøg på at
      fastholde nogle af de mange ting der gjorde denne virksomhed unik i medarbejdernes, men
      også andres øjne. Både kunder, Ericsson kolleger og venner i industrien i Danmark tilken-
      degiver at ”de der folk i Struer, de har virkelig fat i noget af det rigtige”. Jeg håber at bogen
      vil tjene som et godt minde om et spændende stykke industrihistorie som var en stor del af
      mange dygtige og ihærdige menneskers liv i mere end 30 år.      Tak

      Forfatteren ønsker at takke alle kolleger som har ladet sig pumpe for oplysninger og anek-
      doter under udarbejdelsen af dette værk, og især at takke tidligere kolleger Knud Holst, Kaj
      Juul-Pedersen, Jørgen Yde Jensen, Johan Henningsen og Per Lund. Det har været spæn-
      dende sammen at grave i Diax fortid.
      Tak også til Lars Nørgård Hansen, Susanne D. Jensen og Holger Prip som har været
      behjælpelige med lay-out, trykning osv.
      Forfatteren kan kontaktes på clauslhansen@hotmail.com

      Claus Lindholt Hansen
      San Jose, Californien
      August 2010


                                       7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13