Page 13 - Bogen_indhold
P. 13

Mod slutningen af året blev planerne mere fastlagt, og personer fra B&O kom med i de
      konkrete forundersøgelser som Martin Gram fra JTAS havde arbejdet på igennem et par
      år. Dateret 20ende november 1978 findes det, man kunne kalde Dikons fødselsattest – et
      konkret projektoplæg fra Knud Holst til B&O’s ledelse gående på at udvikle og producere
      koncentratorer til de danske telefonselskaber i samarbejde med JT. Her står blandt andet
      man regner med en system-pris på 1000 kr. per linie, og Holst vurderer at virksomheden
      ville kunne vokse til omkring 200 mand, ca. halvdelen af de daværende aktiviteter på
      farve-tv. Det var jo meget godt gættet...

      I dette dokument introduceres også en væsentlig tredjepart, Fonden for Teknisk og Indu-
      striel Udvikling - Udviklingsfonden. Meningen var at JTAS ville stå for den største del af
      udviklingsomkostningerne og man regnede med at Udviklingsfonden ville sørge for
      afdækning af risikoen, formentlig eftersom der var et politisk ønske om mere dansk produk-
      tion af telefonsystemer. (Endnu én af de ting man kunne slippe af sted med i halvfjerdserne
      – i dag ville WTO og EU nok have en mening om en sådan protektionistisk politik). Den
      konkrete risikoafdækning bestod i at Udviklingsfonden lånte penge til projektet, og hvis
      man derefter kunne vise at der ikke var tjent penge på det, skulle man ikke betale pengene
      tilbage.

      Igennem tiden er der lånt mange penge ad denne vej, 65 millioner alene til ISDN projektet.
      Der er dog aldrig betalt noget tilbage, ”men vi snød dem ikke!”, siger Knud Holst. Den
      første låneaftale fra februar 1979 var på 570.000 kr. og indeholder i øvrigt en passus om at
      ”fondet vil med velvilje tage stilling til senere ansøgninger” på anslået 10.539.000 kr. og
      udskydelse af tilbagebetaling af første lån. Ganske fine betingelser, kan man synes i dag.


      2.1 Den første ansatte


      Ganske mange af de personer der var med omkring JT-B&O i starten fulgte med i arbejdet i
      mange år.

      Allerede ved de første kontakter mellem laboratoriechef Kurt Vestergård og B&O nævnte
      han et par nøglepersoner. Den ene var Per Lund på Teleteknisk Forskningslaboratorium på
      Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby, som blev ansat på B&O per 1. juni 1979. Meningen
      var at han skulle være B&O’s mand hos JTAS i ca. 1½ år, og derefter komme til Struer. Per
      endte jo senere med at blive teknisk direktør, og stod bag mange af visionerne og ideerne i
      produkterne men også andre systemer som for eksempel PDM; han må siges at være én af
      kulturbærerne i virksomheden. Se Per travlt beskæftiget ved sin HP 64000 arbejdsstation
      her:
      12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18