Page 15 - Bogen_indhold
P. 15

Derefter kan man af projektmøderefer-
      ater se, at der kommer gang i tingene.
      Der studeres systemuafhængige sig-
      nalsystemer, systemarkitektur, pålide-
      lighed, produktions- og testmetoder,
      kostpriser, markedsanalyser for Dan-
      mark osv. Et notat viser at kostprisen
      for et helt system blev beregnet til
      110.600 kr. (hvoraf liniekredsene var
      mere end halvdelen med 63360 kr.),
      mens salgsprisen fra B&O er anslået til
      395.000 – ikke en dårlig margin hvis
      det havde været nu om dage. Man kan
      endda se at en behovsanalyse peger på
      en pris på 565.000 kr., og dette ”giver
      anledning til en undersøgelse af be-
      hovets priselasticitet”. Dette er en anden
      måde at sige at der må være plads til en
      endnu større fortjeneste, lad os finde ud
      af hvor kundens smertegrænse ligger.
      B&O’s bestyrelse godkendte i marts
      1979 at der indledes et samarbejde med JTAS om udvikling og produktion af en digital
      koncentrator. Arealudvalget beslutter i oktober at Knud Holst får tildelt lokale 6 og 7 i
      fabrik 1, samt registrerer hans ønske om flere lokaler til Dikon udviklingsaktiviteter.
      Arbejdet foregår indtil videre hovedsageligt på JTAS.
      Der var planlagt et møde i Lemvig den 13. november 1979, hvor TFL’s koncentrator
      koncept skulle demonstreres og vurderes. Meningen var at projektet derefter skulle køre
      videre udenfor TFL regi. TFL var jo ikke til for at lave produkter som kunne sælges og
      tages i drift, dette måtte almindelige virksomheder tage sig af. I de gamle DIKON mapper
      kan man følge forberedelserne til ”Lemvig-mødet” som helt åbenbart blev set som en vigtig
      milepæl, men ikke ret meget om resultatet. Ifølge Per Lund gik mødet godt; TFL’s kon-
      centrator projekt viste et system frem som faktisk kunne afvikle kald, men grundlæggende
      dele af systemkonceptet blev derefter lavet helt om. Man havde blandt andet brugt en 24
      bit intern parallel bus i hele systemet - og som vi alle jo ved i dag, var DIKONs bærende
      princip jo, at der internt bruges serielle 2 Mbit/s ”pcm” forbindelser til både signalering og
      trafik. Det ses også af den først kendte systemtegning:

      Fra 1980 var der god fremdrift i DIKON udviklingsprojektet, et tæt samarbejde mellem
      folkene på B&O, ledet af Knud Holst og Per Lund og folkene på JTAS, ledet af Per Møller
      og Ole Svinding.


      14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20